نکات خرید و نگهداری روغن ها -

شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش آموزش آشپزی آکا و طرز تهیه هزاران غذا و آشپزی آسان قسمت نکات آشپزی و نکات آموزنده در خانه داری- از نکات خرید و نگهداری روغن ها بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

روغن

نکات خرید و نگهداری روغن هاچربیها و روغنها از اجزای بسیار مهم در غذای انسان به شمار می رود و همه ما هر روز مقادیری از این ماده غذایی را مصرف می کنیم.  چربی در تمام سلولها و بافتهای بدن وجود دارد و نقش حیاتی در غشای سلولی ایفا می‌کند. همچنین، چربیها به صورت پوشش و لایه محافظ در اطراف بعضی از اعضا و اندامهای بدن یافت می شوند.▪  یکی از مسائلی که در مورد روغنها و چربیها بسیار حائز اهمیت است مسئله فساد آنهاست. هوا (اکسیژن)، رطوبت، نور، درجه حرارت، کاتالیزورها، برخی آنزیمها، از عوامل اصلی در فسادادامه مقاله نکات خرید و نگهداری روغن هابرچسب ها: