عید پیروزی

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش دین و اندیشه قسمت احادیث و روایات- از عید پیروزی بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

عید پیروزی

عید پیروزیبه مناسبت دهم ذیحجه عید قربانعید قربان عید پیروزی وظیفه و شکوفایی روح ایثار است.دوشنبه 10 ذیحجه ، عید قربان است، عیدی که همواره از آن به عنوان عید پیروزی وظیفه بر غریزه و اوج تجلی شکوفایی روح ایثار یاد می شود .هرگاه انسان بر سر دو راهی غریزه و وظیفه قرار گرفت و غریزه را انتخاب کرد، به سوی حیوانات گرویده بلکه از حیوانات هم پست تر شده است، چون از عقل و فکر و رهنمودهای انبیا استفاده نکرده است . اما همین که انسان در این دو راهی خطرناک وظیفه را انتخاب کرد و در خط ملائکه و پاکان قرار گرفادامه مقاله عید پیروزیبرچسب ها: قربانی چیست. قبر معاوية. اعتقاد به معاد. اهمیت دعا. ضربت.