صفحه خانگی arrow احادیث و روایات arrow گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر

گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش دین و اندیشه قسمت احادیث و روایات- از گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر

گفتگوی خواندنی یک پدر و پسرامیر المومنین علیه السلام : فرزندم درستی چیست ؟حسن بن علی علیه السلام: پدر, درستی, از میان برداشتن بدی ها به وسیله ی نیکی هاست .-   شرف چیست ؟نیکی کردن به خویشاوندان و تحمل بدی ایشان .-   جوانمردی چیست ؟...پاکدامن بودن ...-   پستی چیست ؟به چیزهای خرد نظر داشتن و از اندک چیزی دریغ ورزیدن .-  کرم چیست ؟بخشیدن قبل از خواستن ...-  فرومایگی چیست ؟راحت خود را خواستن و به همسر بی اعتنایی کردن .-   جود چیست ؟بذل و بخشش در حال تنگ دستی و توانگری.-  بخل چیست ؟آنچه که داری راادامه مقاله گفتگوی خواندنی یک پدر و پسربرچسب ها: نماز شکر. زندگینامه حضرت علی. صله ارحام. نماز شکر. حدیث در مورد تقوا.