خورشید سخاوت

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش دین و اندیشه قسمت احادیث و روایات- از خورشید سخاوت بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

امام حسن, درباره امام حسن, شعر درباره امام حسن

 خورشید سخاوتخدا به طالع تان مُهر پادشاهی زدبه سینه ی احدی دست رد نخواهی زددر آسمان سخاوت یگانه خورشیدیتمام زندگی ات را سه بار بخشیدیگدا ز کوی تو هرگز نرفته  ناراضیعزیز فاطمه! ازبسکه دست و دل بازیمدینه شاهد حرفم ؛ فقیر سرگشتههمیشه دست پر از محضر تو برگشتهبه لطف خنده تان شام غم سحر گرددنشد که سائل تان نا امید برگرددخدا به شهد لبت مزه ی رطب دادهکریم آل محمد تو را لقب دادهتبسم نمکینت چقدر شیرین است!دوای درد یتیم  و فقیر و مسکین استخوشا به حال ِگدایی که چون شما دارددر این حرم چقدر اادامه مقاله خورشید سخاوتبرچسب ها: درباره امام حسن. شعر درباره امام حسن. شهادت امام حسن. امام حسن مجتبی. شعر شهادت امام حسن.