قدر را قدر بدانیم

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش دین و اندیشه قسمت دعا و شرایط دعا کردن- از قدر را قدر بدانیم بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

قدر را قدر بدانیم

قدر را قدر بدانیمشب قدر، پر ارزش ترین وقت سال است ، سرنوشت آدمى در همین هنگام مشخص مى شود. قرآن در شب قدر نازل شده است ... لذا به برکت نزول قرآن و فرشتگان و روح (1) در این شب ، جهت سر و سامان دادن به امور بندگان ، قدر و منزلت خاصى دارد؛ از بهترین شب هاى سال است که مسلمانان اجتماع و اتحاد و برادرى خود را، به نمایش مى گذارند.شبى که هر کس آن را درک کند و احیا بدارد، گناهانش آمرزیده خواهد شد و زندگى تازه اى خواهد یافت .شبى است پر برکت که سرنوشت همه موجودات در آن مقدر مى گردد.استاد محمد رضا حکیمىادامه مقاله قدر را قدر بدانیمبرچسب ها: نزول قرآن. لیالی قدر. شب احیاء. لباس حضرت فاطمه. محرم چیست.