شب قدر چه درخواستی کنیم؟

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش دین و اندیشه قسمت دعا و شرایط دعا کردن- از شب قدر چه درخواستی کنیم؟ بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

شب قدر چه درخواستی کنیم؟

شب قدر چه درخواستی کنیم؟حالا در این شب های قدر اگر قرآن بر سر می گذاریم، هدف تنها این نباشد که خدا گناهان ما را بیامرزد، ما را به جهنم نبرد، ما را به بهشت ببرد... اینها ریخت و پاش سفره شب قدر است. وقتی یک دولتی سفره ای پهن کرد، مائده الهی و مأدبه الهی چید، مهمان های خود را به بهترین وجه پذیرایی می کند. وقتی مهمان ها برخاستند، سفره جمع می شود و آن ریزه های سفره را می ریزند برای مرغ ها...ریزه سفره شب قدر این است که کسی نسوزد، به جهنم نرود و... در واقع اینها شب قدر نیست.شب قدر آن است که انسان طادامه مقاله شب قدر چه درخواستی کنیم؟برچسب ها: نزول قرآن. لیالی قدر. شب احیاء. حضرت عباس (ع). دعای وداع امام حسین.