صفحه خانگی arrow دین و اندیشه arrow امامت arrow اهل بیت و امام جعفر صادق ع از نگاه مذاهب اهل سنت

اهل بیت و امام جعفر صادق ع از نگاه مذاهب اهل سنت

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش دین و اندیشه قسمت امامت- از اهل بیت و امام جعفر صادق ع از نگاه مذاهب اهل سنت بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

  اهل بیت و امام جعفر صادق ع از نگاه مذاهب اهل سنت

  اهل بیت و امام جعفر صادق ع از نگاه مذاهب اهل سنت   مهر اهل بیت در میان کُردان شافعى مذهب حضرت امام جعفر صادق ع مقدمه قبله سودازدگان، ابروى سرمه ساى تو قبله نماى عاشقان غمزه غم زداى تو گلبن روضه خبان، خار به دیده آیدم گر زندم اشارتى نرگس دلرباى تو... زاهد زهد پیشه را حور و قصور زانکه من از همه بیگانه شدم تا شدم آشناى تو سایه آستانهات مایه فخر و آبروست اى که هماى آسمان پر زده در هواى تو  در دو جهان اهل دلى نیست که در طریق عشق پا ننهد به راه تو، سر ندهد براى تو دل ندهم به هفت در، پا ننهم بهادامه مقاله اهل بیت و امام جعفر صادق ع از نگاه مذاهب اهل سنتبرچسب ها: نگاه مذاهب اهل سنت. هفت سین. ماه چیست. اداب سفر. خاک سرخ کربلا.