داستان زندگی حضرت ادریس

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش دین و اندیشه قسمت حکایات و قصه های اسلامی- از داستان زندگی حضرت ادریس بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

داستان زندگی حضرت ادریس - آکا

داستان زندگی ادریسپیامبرى ادریس (ع)حضرت ادریس(ع)پس از آدم و شیث(علیه السلام)به مقام پیامبری برگزیده شد.او همواره مردم را به پرستش خدای یگانه و دوری ازگناه دعوت می کرد و پیروانش را به ظهور پیامبران بعدی، بویژه خاتم الانبیاء محمد مصطفی(ص)، بشارت می داد.در نام این پیامبراختلاف است. گروهی نامش را اخنوع و لقبش راادریس دانسته اند. دسته ای وی را «اوزریس» خوانده، ادریس رامعرف این نام شمرده اند. جمعی معتقدند نامش در تورات «اخنوع»یا «خنوع» است و «هرمس الهرامسه» و «مثلث النعمه » و «المثلث» لقب داده اند; زادامه مقاله داستان زندگی حضرت ادریسبرچسب ها: زندگی حضرت ادریس. زندگی نامه حضرت ادریس. داستان حضرت ادریس (ع). قوم ادریس. داستان زندگی ادریس.