اعجاز عددی قرآن

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش دین و اندیشه قسمت قرآن و اندیشه قرآنی- از اعجاز عددی قرآن بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

اعجاز عددی قرآن

اعجاز عددی قرآنتساوی عددی و هماهنگی رقمی و تناسب در موضوعات قرآن، موضوعی است که قدرت بشری از دریافت دقیق آن ناتوان بوده  و از توضیح کامل وبیان آن در می ماند. به عنوان نمونه تعدادی از تناسبهای عددی آیات قرآن را بیان می نمائیم. واژه(اجر: مزد): 108 بار در قرآن آمده و به همین اندازه واژه (فعل: کار) آمده است.جزاءکلمه(جزاء: پاداش- کیفر) 117 بار در قرآن به کار رفته و (مغفرت)334 بار. پس آمرزش دو برابر کیفر به کار رفته است!ابلیسدر قرآن لفظ ابلیس 11 بار آمده و عیناً به همین تعداد، یعنی 11 بار، فرمان بادامه مقاله اعجاز عددی قرآنبرچسب ها: پناه بردن به خدا. در قرآن به كار رفته. معماری معصومین. توسل به امام حسین. عباس ع.