استعمار و قرآن

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش دین و اندیشه قسمت قرآن و اندیشه قرآنی- از استعمار و قرآن بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

استعمار و قرآن

استعمار و قرآن قرآن معجزه آسمانی خاتم الرسل، کتابی است سرشار از معرفت که همواره مورد توجه بوده و باعث شگفتی منکرانش گردیده است؛ از همان صدر اسلام مشرکین علی رغم عنادی که با دین اسلام داشتند، هیچ حربه ای برای مبارزه با قرآن نیافتند، این شیوه روبرویی با قرآن تاکنون نیز وجود داشته، مطلب زیرنمونه ای از نحوه مواجهه افرادی است با قرآن که شاید هرگز به حقیقت آن اذعان ندارند ... :الف – انگلیسگلادستون نخست وزیر انگلستان در عصر استعمار کهنه، روزی در مجلس عوام هنگام سخنرانی، قرآن را برادامه مقاله استعمار و قرآنبرچسب ها: قرآن و ناپلئون بناپارت. معجزه آسمانی. زکات فطره. نبوت در قرآن. با اين تفاسير.