عزاداری حسین ع در قرآن

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش دین و اندیشه قسمت قرآن و اندیشه قرآنی- از عزاداری حسین ع در قرآن بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

 عزاداری حسین ع در قرآن

 عزاداری حسین ع در قرآن     عزاداری بر سالار شهیدان ابی عبدالله(ع) نه تنها جایز بلکه برپایی آن یک ارزش بزرگ است زیرا:الف: تعظیم شعائر1-عزاداری بر امام حسین(ع) مصداق بارز تعظیم شعائر است. شعائر به معنای علامت و نشانه است، شعائر الله یعنی نشانه های الهی، نهضت سیدالشهداء از شعائر بی تردید دین است...این نهضت بود که دین را پر آوازه کرد و تا قیامت دین وامدار سالار شهیدان است. بنابراین: عزاداری بر سیدالشهداء بزرگداشت شعائر دین است.2- قرآن تعظیم شعائر الهی را از نشانه های تقوای دل می داند «ومن یعظمادامه مقاله عزاداری حسین ع در قرآنبرچسب ها: نهضت امام حسین ع. سنت پیامبر. نماز شکر. تعدد زوجات. تعبیر خواب فاتحه خواندن سر قبر.