درسهایی از سوره اعراف

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش دین و اندیشه قسمت قرآن و اندیشه قرآنی- از درسهایی از سوره اعراف بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

درسهایی از سوره اعراف

درسهایی از سوره اعراف سوره اعراف هفتمین سوره قرآن کریم در ترتیب مصحف موجود و یکی از سوره هائی است که با پاره ای از حروف مقطعه، یعنی " المص" آغاز شده است، و جز سه سوره" ن"، "ق" و "ص" سوره ای قبل از آن نازل نشده که آغاز آن دارای حروف مقطعه باشد.  موضوع و محور اساسی سوره اعراف عبارت از انذار و هشداری است که متخلفین را بیمناک می سازد، یعنی کسانی را بیم می دهد که با غیر خدا طرح دوستی می بندند، و غیر خدا را به سرپرستی از خویش برمی گزینند، و در مقام تکذیب آیات الهی برمی آیند، و در طاعت الهی استکبادامه مقاله درسهایی از سوره اعرافبرچسب ها: هفتمین سوره قرآن كریم. داستان آدم. حوادث اول يوم العيد. زندگی نامه ی امام حسین. نزول قرآن.