گیاهان در قرآن-زیتون

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش دین و اندیشه قسمت قرآن و اندیشه قرآنی- از گیاهان در قرآن بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

گیاهان در قرآن-زیتون

گیاهان در قرآن (زیتون) و درختی است که در طور سینا می روید. روغن می دهد و آن روغن برای خورندگان خورشی است. (مؤمنون / 20 ) نام قرآنی: زیتوننامهای متداول:فارسی، اردو، پنجابی، هندی: زیتون؛ عربی: زیتون، زیت؛ عبری: زیت؛ انگلیسی، فرانسوی، آلمانی:olive؛روسی، لاتینی:oliva؛ ایتالیایی، اسپانیایی:olivo؛ ulivo؛elia،elaiaنام علمی:Olea europaea ( از تیره زیتونOleaceae)اشارات قرآنی1- وهوالذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات کل شیء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا و من النخل من طلعها قنوان دانادامه مقاله گیاهان در قرآن-زیتونبرچسب ها: زیتون در قرآن. درخت زیتون. راه حق. ازادگی امام حسین. احادیث کوتاه.