سوره مبارکه " تین"

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش دین و اندیشه قسمت قرآن و اندیشه قرآنی- از سوره مبارکه " تین" بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

din va andishe

سوره مبارکه " تین"و طور سینین2 و هذا البلدالأمین3 لقد خلقنا الإنسان فی أحسن تقویم4 ثم رددناه أسفل سافلین5 إلا الذین آمنوا و عملواالصالحات فلهم اجرغیرممنون6 فما یکذبک بعد بالدین7 ألیس الله بأحکم الحاکمین8.محتوای سوره این سوره در مکه نازل شده و دارای 8 آیه می باشد:بسم الله الرحمن الرحیموالتین و الزیتون1 و طور سینین2 و هذا البلدالأمین3 لقد خلقنا الإنسان فی أحسن تقویم4 ثم رددناه أسفل سافلین5 إلا الذین آمنوا و عملواالصالحات فلهم اجرغیرممنون6 فما یکذبک بعد بالدین7 ألیس الله بأحکم الحاکمیادامه مقاله سوره مبارکه " تین"برچسب ها: نامگذاری. شهادت حضرت علی. ختم نبوت. خرافات. نوشتن اسم در صحرای عرفات.