سوره مبارکه علق 4

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش دین و اندیشه قسمت قرآن و اندیشه قرآنی- از سوره مبارکه علق 4 بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

din va andishe

 سوره مبارکه علقبه دنبال بحثی که در آیات گذشته پیرامون طغیانگران کافر و مزاحمت آنها نسبت به پیامبراکرم(ص) و نمازگزاران آمده بود، در آیات پایانی این سوره، آنها را زیر رگبار شدیدترین تهدیدها گرفته می فرماید: سجده کن و تقرب جویبه دنبال بحثی که در آیات گذشته پیرامون طغیانگران کافر و مزاحمت آنها نسبت به پیامبراکرم(ص) و نمازگزاران آمده بود، در آیات پایانی این سوره، آنها را زیر رگبار شدیدترین تهدیدها گرفته می فرماید: کلا:چنان نیست که او می پندارد( گمان می کند می تواند پا برگردن پیامبر(ص) بهادامه مقاله سوره مبارکه علق 4برچسب ها: سوره های قرآن. تفسیر سوره علق. بعثت پیامبر اکرم. تعبیر خواب قران. تکنولوژی چیست؟.