عید فطر بزرگترین عید مسلمانان

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش دین و اندیشه قسمت دعاها و اعمال ماه مبارک رمضان- از عید فطر بزرگترین عید مسلمانان بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

عید فطر بزرگترین عید مسلمانان

عید فطر بزرگترین عید مسلمانانواژه عید، در اصل از فعل عاد (عود) یعود اشتقاق یافته است و معانى مختلفى براى آن ذکر کرده‏اند، از جمله: «خوى گرفته‏»، «هر چه باز آید از اندوه و بیمارى و غم و اندیشه و مانند آن‏»، «روز فراهم آمدن قوم‏»، «هر روز که در آن، انجمن یا تذکار فضیلت‏مند یا حادثه بزرگى باشد»، گویند از آن رو به این نام خوانده شده است که هر سال شادى نوینى باز آرد. (2)ابن منظور در لسان العرب گفته است که برخى بر آن هستند که اصل واژه عید از «عاده‏» است، زیرا آنان (قوم)، به جمع آمدن در آن روز، عادتادامه مقاله عید فطر بزرگترین عید مسلمانانبرچسب ها: فطر بزرگترین عید. عید فطر بزرگترین عید مسلمانان. معاویه. عکس دعاکردن. چرا به.