ماه رمضان ماه انتظار

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش دین و اندیشه قسمت دعاها و اعمال ماه مبارک رمضان- از ماه رمضان ماه انتظار بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

ماه رمضان ماه انتظار

ماه رمضان ماه انتظاراز دیگر عواملی که می توانند موجب ارتقاء درجه روزه شوند انتظار و گره گشایی مشکلات مردم است که به توضیح آن می پردازیم:...انتظاریکى از عوامل ارتقاء روزه ، توجه به امام غایب و در انتظار آن حضرت به سر بردن است. بر ما فرض است که همیشه به ویژه در ماه رمضان ، بالاخص در شب هاى قدر، به یاد آن امام باشیم . نیایش هاى ماه مبارک رمضان را مى توان انتظار نامه لقب داد. برخى از دعاهاى ماه رمضان به ما رهنمود مى دهند که :الف) باید به واسطه فیض میان خالق و مخلوق توجه کرد.ب) واسطه فیض ، جز اادامه مقاله ماه رمضان ماه انتظاربرچسب ها: روزه داری. نماز خواندن در ماه رمضان. ثواب در ماه رمضان. القاب حضرت زهرا. دعا روزی.