مفهوم عید در فرهنگ اسلامى

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش دین و اندیشه قسمت دعاها و اعمال ماه مبارک رمضان- از مفهوم عید در فرهنگ اسلامى بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

مفهوم عید در فرهنگ اسلامى

مفهوم عید در فرهنگ اسلامىواژه عید دراصل از فعل عاد (عود) یعود اشتقاق یافته است، معانى مختلفى براى آن ذکرکرده‏اند، ازجمله: «خوى گرفته‏»، «هر چه باز آید از اندوه وبیمارى وغم واندیشه ومانند آن‏»، «روز فراهم آمدن قوم‏»، «هرروز که درآن، انجمن یا تذکارفضیلت مند یاحادثه بزرگى باشد»، گویند ازآن رو به این نام خوانده شده است که هرسال شادى نوینى باز آرد. (1...ابن منظوردرلسان العرب گفته است که برخى برآن هستندکه اصل واژه عیداز«عادة‏» است، زیرا آنان (قوم)، برجمع آمدن درآن روز، عادت کرده‏اند. (2)چنانکه گادامه مقاله مفهوم عید در فرهنگ اسلامىبرچسب ها: عید فطر. مفهوم عید در اسلام. دعا در اربعین. کتاب در مورد امام حسین. تعبیر خواب امام حسین ع.