نمین اردبیل

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش ایران شناسی و ایران گردی قسمت شهرهای استان اردبیل- دیدنی های استان اردبیل- از نمین اردبیل بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

شهرستان نمین یکی از شهرستانهای استان اردبیل ایران است. مرکز آن شهر نمین است که مردم این شهرستان به زبانها ی آذری وتالشی تکلم می‌کنند. تقسیمات کشوریاین شهرستان از ۳ بخش و ۷ دهستان تشکیل شده‌است.بخش مرکزی شهرستان نمین دهستان دولت‌آباددهستان گردهدهستان ویلکیج شمالیشهرها: نمینبخش ویلکیج دهستان ویلکیج جنوبیدهستان ویلکیج مرکزیشهر: آبی بیگلو بخش عنبران دهستان عنبراندهستان مینابادشهرها: عنبراناقتصاد و صنایعصنایع دستی مانند گلیم عنبران از تولیدات شهرستان نمین دارای شهرت جهانی استبیش از ۶۷هزارادامه مقاله نمین اردبیلبرچسب ها: شهرستان. شهرستان. مرکز. بیش. خلخال.