بوکان آذربایجان غربی

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش ایران شناسی و ایران گردی قسمت شهرهای آذربایجان غربی - دیدنی های آذربایجان غربی- از بوکان آذربایجان غربی بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

masjedjame-bookan

آثار و ابنیه تاریخی شهرستان بوکانموقعیت جغرافیایی و تاریخی شهرستان بوکان :شهر بوکان مرکز شهرستان بوکان استان آذربایجان غربی با پهنه ای حدود 8 کیلومتر مربع در جنوب استان در مسیر راه میاندوآب ـ سقز در 36 درجه و 31 دقیقه عرض شمالی و 46 درجه و 12 دقیقه طول خاوری نسبت به نصف النهار گرینویچ قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریای آزاد 1370 متر   می باشد . درباره نام أین شهر نیز هماند دیگر شهرها نظرات زیادی وجود دارد . بعضی ها بر أین باورند که « بو » به معنی سرزمین و « کان » به معنی معدن است و بوکان بهادامه مقاله بوکان آذربایجان غربیبرچسب ها: آذربایجان. غربی. بوکان. تاریخی. هوای.