نجات دریاچه ارومیه با رود ارس

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش ایران شناسی و ایران گردی قسمت شهرهای آذربایجان غربی - دیدنی های آذربایجان غربی- از نجات دریاچه ارومیه با رود ارس بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

سونامی

خزر، سونامی ارومیه را مهار می کندروند خشکی دریاچه ارومیه که از یک دهه قبل آغاز شده، این روزها آنقدر مسئولان محیط زیست غرب کشور را دستپاچه کرده که با برگزاری جلسات پی در پی سعی دارند طرح جامع و کم خطری را برای تامین آب این دریاچه تصویب کنند. با این حال دریاچه ارومیه همچنان در انتظار یک نتیجه قطعی، قدم به قدم به خشکی کامل نزدیک می شود.  آخرین خبرها از تصمیمات استاندار آذربایجان شرقی حکایت دارد که بر اساس آن، پروژه انتقال آب رودخانه ارس برای نجات دریاچه ارومیه در کمیسیون تلفیق مجلادامه مقاله نجات دریاچه ارومیه با رود ارسبرچسب ها: دریاچه. ارومیه. رود. ارس. روند.