متن کامل منشور کوروش

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش ایران شناسی و ایران گردی قسمت شهرها و دیدنی های استان فارس- از متن کامل منشور کوروش بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

متن کامل منشور کوروش

متن کامل منشور کوروش برگردان و ترجمه متن کامل این منشور چنین است: خط 1. «کورش» (در متن بابلی : «کو - رَ - آش»)، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه «بـابـِل»(با - بی - لیم)، شاه «سـومـر»(شو- مـِ - ری) و «اَکـَّد»(اَ‌ک - کـَ - دی - ای)، ... خط 2. ... همه جهان.از این جا تا پایان سطر نوزدهم، نه از زبان کورش، بلکه به روایت ناظری ناشناخته که می‌تواند نظر اهالی و بزرگان بابل باشد، بازگو می‌شود.خط 3. ... مرد ناشایستی به فرمانروایی کشورش رسیده بود.خط 4. او آیین‌های کهن را از میان برد و چیزهادامه مقاله متن کامل منشور کوروشبرچسب ها: منشور. کوروش. شاه. کامل. شاه جهان شاه بزرگ.