فراموشی آب انبار‌ها

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش ایران شناسی و ایران گردی قسمت شهرهای استان قم- دیدنی های استان قم- از فراموشی آب انبار‌ها بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

فراموشی آب انبار‌ها - آکا

  آب‌انبار‌ها یکی از شاهکارهای معماری سنتی و بومی ایران به شمار می‌آید که به‌عنوان یکی از بناهای عام‌المنفعه از منزلت و جایگاه فراوانی در فرهنگ و تمدن ایران زمین برخوردار بوده‌ است و تقریبا در سراسر...   آب‌انبار‌ها یکی از شاهکارهای معماری سنتی و بومی ایران به شمار می‌آید که به‌عنوان یکی از بناهای عام‌المنفعه از منزلت و جایگاه فراوانی در فرهنگ و تمدنادامه مقاله فراموشی آب انبار‌هابرچسب ها: آب. انبار‌ها. آب‌انبار‌. شاهکار. جام.