این خانه به زودی غرق می‌شود! + تصاویر

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش ایران شناسی و ایران گردی قسمت شهرهای استان همدان- دیدنی های استان همدان- از این خانه به زودی غرق می‌شود! + تصاویر بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

این خانه به زودی غرق می‌شود! + تصاویر - آکا

خانه نراقی‌ها که دیر زمانی است، از نظر معماری و قدمت زبانزد همدانی‌هاست، اکنون خانه روی آب نام گرفته است. چندی است که مالکان شخصی این خانه اقدام به آب انداختن به زیر پی و دیوارهای آن کرده و منتظرند، هر چه زودتر خانه فرو بریزد.خانه نراقی‌ها که دیر زمانی است، از نظر معماری و قدمت زبانزد همدانی‌هاست، اکنون خانه روی آب نام گرفته است. چندی است که مالکان شخصی این خانه اقدام به آب انداختن به زیر پی و دیوارهای آن کرده و منتظرند، هر چه زودتر خانه فرو بریزد. این در ورودی خانه‌ای است که زمانی در همدانادامه مقاله این خانه به زودی غرق می‌شود! + تصاویربرچسب ها: تصاویر. خانه. خانه. خانه. خانه‌های.