جاسک هرمزگان

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش ایران شناسی و ایران گردی قسمت شهرهای استان هرمزگان- دیدنی های استان هرمزگان- از جاسک هرمزگان بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

شهرستان بندر جاسک از شهرستان‌های استان هرمزگان در جنوب ایران است.جمعیتجمعیت شهرستان جاسک طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۸۵ ، برابر با 78693 نفر بوده‌استبخش‌هاشهرستان بندر جاسک شامل ۲ بخش و ۸ دهستان به نامهای زیر است:بخش مرکزیدهستانها:دهستان:دهستان: جاسکدهستان: کنگاندهستان: گابریکبشاگرددهستانها:دهستان: سردشتدهستان: چکداندهستان: گافروبارموندهستان: گوهرانبخش لیردفدهستان: پى وشکدهستان: سورکادامه مقاله جاسک هرمزگانبرچسب ها: ایران. شهرستان. جاسک. جاسک طبق سرشماری عمومی. شهرستان.