آبشار سرطاف ایلام

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش ایران شناسی و ایران گردی قسمت شهرهای استان ایلام- دیدنی های استان ایلام- از آبشار سرطاف ایلام بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

آبشار سرطاف - ایلام - ایرانگردی

آدرس:  شهرستان ایلام مکان:  تفریـحی طبـیـعی  آبشار سرطاف یکی از جلوه های زیبای طبیعت در شهرستان ایلام استکه همواره بازدیدکنندگان بسیاری را از دور و نزدیک به کنار خود می خواند و اوقات مفرحی را برای آنان در نزد خود فراهم می کند.آب این ابشار بسیار زلال و شفاف است....به صورتی که میتوانید ماهیان رنده در آب را مشاهده کنید.ادامه مقاله آبشار سرطاف ایلامبرچسب ها: ایران. آدرس. مکان. جلوه. همواره.