آیین های محلی رمضان در کرمان

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش ایران شناسی و ایران گردی قسمت شهرهای استان کرمان- دیدنی های استان کرمان- از آیین های محلی رمضان در کرمان بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

رمضان به سبک کرمانمردم کرمان همزمان با ماه مبارک رمضان با برپائی آئین هایی از جمله الله رمضونی، چهل منبرون و کلید زنی برگ دیگری از فرهنگ و رسوم غنی کرمان زمین در ماه میهمانی خدا را رقم می زنند. از جمله مهم ترین این سنن برپایی رسم چهل منبرون همزمان با شب های احیاء در ماه مبارک است و به این ترتیب هر فرد مومن باید پس از افطار و قبل از سحر روز بعد در شب احیاء چهل شمع را تهیه کند و با شرکت در چهل مراسم مذهبی در شب های احیای در کنار منبر هر مجلس شمعی روشن کند و به این ترتیب حاجاتشادامه مقاله آیین های محلی رمضان در کرمانبرچسب ها: محلی. رمضان. کرمان. رمضان. کرمان.