فاروج خراسان شمالی

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش ایران شناسی و ایران گردی قسمت شهرهای خراسان شمالی - دیدنی های خراسان شمالی- از فاروج خراسان شمالی بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

فاروج را بیشتر بشناسیمشهرستان فاروج یکی از شهرستانهای استان خراسان شمالی است. این شهرستان در سال ۱۳۸۵، تعداد ۴۹٫۶۹۳ نفر جمعیت داشته استشهرها و بخش‌هافاروج (Farouj)، در ابتدا فرج آباد بوده که در اترک نامه آورده شده است که کسی بنام فرج الله در جنگلهای پائین هرده امروزی سکنی گزیده و به دامپروری مشغول بوده که پس از مدتی مهاجران دیگر نیز به این منطقه آمده اند که آن آبادی فرج آباد نامیده شده و به مرور زمان این اسم تغییر کرده و به فارج(Farej) و پس از آن به فاروج (Frouj)تغییر نام داده است. مردمان فاروجادامه مقاله فاروج خراسان شمالیبرچسب ها: خراسان. شمالی. شهرستان. خراسان. ۱۳۸۵.