از کناره کارون تا پای نخل

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش ایران شناسی و ایران گردی قسمت شهرهای استان خوزستان - دیدنی های استان خوزستان- از از کناره کارون تا پای نخل بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

 اهواز شهر خاطره هاست. در نخستین سفری که به این شهر خواهید داشت بدون شک شیفته آن خواهید شد. گرمی و میهمان نوازی مردمان جنوب در کنار شهری که مستقیم و غیرمستقیم برای همه ما ایرانی ها خاطره انگیز است. شهری که دشمن در زمان جنگ تا 10 کیلومتری آن رسید و بیمارستان هایش نخستین جایی بودند که مجروحان جنگ را برای درمان به آن می بردند. عرب ها، بختیاری ها و فارس ها بزرگ ترین قومیت های نژادی هستند که در این شهر زندگی می کنند. همچنین از اقلیت های دینی که در این شهر ساکن هستادامه مقاله از کناره کارون تا پای نخلبرچسب ها: نخل. اهواز. کنار. خرمشهر. اطراف.