بانه کردستان

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش ایران شناسی و ایران گردی قسمت شهرهای استان کردستان- دیدنی های استان کردستان- از بانه کردستان بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

بانه را بیشتر بشناسیمشهرستان بانه یکی از شهرستانهای استان کردستان در غرب ایران است. مرکز این شهرستان، شهر بانه است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۱۱۸٫۶۶۷ نفر بوده استتقسیمات کشوریشهرها: بانه، آرمرده، کانی‌سوار، بوئین سفلی.بخش مرکزی شهرستان بانه دهستان شوى (بانه)شهر: بانهبخش الوت دهستان پشت آربابادهستان بله کهشهر: آرمردهبخش نمشیر دهستان کانی‌سوردهستان نمه شیردهستان بوالحسنشهر: کانی‌سوربخش ننور دهستان بوئیندهستان ننورشهر: بوئین سفلیادامه مقاله بانه کردستانبرچسب ها: کردستان. ایران. جمعیت. شهرستان. کردستان.