پل شیخ (قلیچیان) در کردستان

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش ایران شناسی و ایران گردی قسمت شهرهای استان کردستان- دیدنی های استان کردستان- از پل شیخ (قلیچیان) در کردستان بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

akairan

ایرانگردی - استان کردستان - پل شیخ (قلیچیان) در کردستانپل شیخ در 2 کیلومتری شمال شهر سنندج و درمسیر جاده آسفالته روستای بابا ریز و قلیچیان روی رودخانه قشلاق احداث شده استاین پل در مسیر ارتباطی سنندج به بیجار و زنجان قرار داردتاریخ دقیق ساخت پل و نام بانی آن مشخص نیست، اما با توجه به فرم ساخت و شیوه اجرای معماری طاق‌ها و پایه ها، گمان می‌رود که این پل در دوره قاجاریه ساخته و به تدریج در دوره‌های بعد، مرمت شده استدر دوران حکومت پهلوی اول، 3 دهانه از 6 دهانه پل که به صورت جناغی بود، بازسازی شادامه مقاله پل شیخ (قلیچیان) در کردستانبرچسب ها: کردستان. ایرانگردی. کیلومتری. کیلومتری شمال شهر سنندج. روستا.