مناره آجری خرم‌آباد آثارسلجوقیان

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش ایران شناسی و ایران گردی قسمت شهرهای استان لرستان- دیدنی های استان لرستان- از مناره آجری خرم‌آباد آثارسلجوقیان بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

akairan

ایرانگردی - استان لرستان - مناره آجری خرم‌آباد آثارسلجوقیان مناره آجری خرم‌آباد؛ از آثار دوره سلجوقیان است و در قسمت جنوبی شهرستان خرم‌آباد قرار دارداین مناره با حدود 900 سال قدمت، یکی از آثار باستانی ارزشمند استان لرستان و شهرستان خرم‌آباد است.استان لرستان جایگاه آثار باستانی و تاریخی فراوانی است که می‌توان آنها را به سه دوره پیش از تاریخ، دوره ایران باستان و دوره اسلامی تقسیم کرد. یافته‌های پیش از تاریخ لرستان، بیشتر شامل نقاشی‌‌ها، کنده‌‌کاری‌های غارها، سفالینه‌ها و اشیای مفرغی می‌باشد.ادامه مقاله مناره آجری خرم‌آباد آثارسلجوقیانبرچسب ها: خرم‌آباد. ایرانگردی. آجری. باستان. آثار.