الیمستان سرمست و سبز و شگفت

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش ایران شناسی و ایران گردی قسمت شهرهای استان مازندران- دیدنی های استان مازندران- از الیمستان سرمست و سبز و شگفت بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

iran

الیمستان سرمست و سبز و شگفتاما شاید از همه جالب تر منطقه نقش پای رستم باشد که تعجب همه کوهنوردان را بر می انگیزد. نرسیده به قله جای دو شهاب سنگ بزرگ دیده می شود که حفره هایی به عمق 10 متر ایجاد کرده اند. بومیان منطقه افسانه ای زیبا برای این چاله ها دارند. آنها معتقدند این گودال ها جای زانوهای رستم است که در این منطقه زانو زده و از آب دریا نوشیده است طبیعت شمال نوشتنی نیست که ما بنویسیم و شما بخوانید. طبیعت شمال دیدنی است. با این حال اگر هنوز چیزی از زیبایی های الیمستان نشنیده اید و رنگ سرمستیادامه مقاله الیمستان سرمست و سبز و شگفتبرچسب ها: شگفت. جالب. سنگ. هایی. نرسیده.