فریدون شهر اصفهان

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش ایران شناسی و ایران گردی قسمت شهرهای استان اصفهان - دیدنی های استان اصفهان- از فریدون شهر اصفهان بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

شهرستان فریدون‌شهر یکی از ۲۱ شهرستان در استان اصفهان ایران است.شهرستان فریدونشهر دارای یک بخش به نام بخش مرکزی و ۵ دهستان است.بخش مرکزی شهرستان فریدون‌شهر دهستان برف انباردهستان پشتکوه موگوئیدهستان پیشکوه موگوئیروستای چشمه لنگاندهستان عشایرشهرها: فریدونشهر و برف انبار.ویکیپدیاادامه مقاله فریدون شهر اصفهانبرچسب ها: اصفهان. ایران. شهرستان. اصفهان. دارا.