روایتی سنگی از تاریخ سلوکی

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش ایران شناسی و ایران گردی قسمت شهرهای استان مرکزی- دیدنی های استان مرکزی- از روایتی سنگی از تاریخ سلوکی بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

روایتی سنگی از تاریخ سلوکی

روایتی سنگی از تاریخ سلوکی      روستای خورهه محلات بخشی از تاریخ ایران باستان را در دل خود جای داده و با ستون های بلند و برافراشته دوران سلوکی، آن را روایت می کند. روستای خورهه بخشی از تاریخ به جا مانده استان مرکزی است که وجود سرستون های معبدی از دوره سلوکیان باعث شهرت آن شده است... برای دیدن خورهه باید به شمال شرقی شهر محلات سفر کنید و آن را در غرب جاده اصلی تهران-اصفهان ببینید. محوطه باستانی این روستا به قرن چهارم و یا سوم قبل از میلاد، زمانی که سلوکیان بر پهنه وسیعی از کشور استیلا داشتند تعادامه مقاله روایتی سنگی از تاریخ سلوکیبرچسب ها: سنگی. تاریخ. روایتی. روستای. تاریخ.