زمانی برای مستی بیل‌ها درمحلات

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش ایران شناسی و ایران گردی قسمت شهرهای استان مرکزی- دیدنی های استان مرکزی- از زمانی برای مستی بیل‌ها درمحلات بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

زمانی برای مستی بیل‌ها درمحلات - آکا

دو هزار سال قبل، وقتی ایرانیان باستان بیل هایشان را به دست گرفتند تا رزم نمایشی «بیل گردانی» را اجرا کنند، هیچ فکر نمی کردند که در یکی از روزهای سال 1389 این رسم شان شهرت ملی پیدا کند و به عنوان یک میراث معنوی در... دو هزار سال قبل، وقتی ایرانیان باستان بیل هایشان را به دست گرفتند تا رزم نمایشی «بیل گردانی» را اجرا کنند، هیچ فکر نمی کردند که در یکی از روزهای سال 1389 این رسم شان شادامه مقاله زمانی برای مستی بیل‌ها درمحلاتبرچسب ها: بیل‌ها. ایرانیان. بیل. جشن. هفت.