بسطام و گردشگری عارفانه

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش ایران شناسی و ایران گردی قسمت شهرهای استان سمنان- دیدنی های استان سمنان- از بسطام و گردشگری عارفانه بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

بسطام و گردشگری عارفانه

     بسطام، شهر کوچکی که در شش کیلومتری شاهرود قرار دارد محل دفن یکی از عارفان بزرگ یعنی بایزید بسطامی است. بسطام شهر آرامی است و از همه مهمتر اینکه این شهر هم مانند شاهرود پر است از چنارهای تنومند که در فصل پاییز برگ ریزان دارند و بلوار اصلی شهر و کوچه پس کوچه ها را رنگی کرده اند. به ویژه بلوار اصلی شهر که از جاده منتهی به بسطام و البته بارگاه بایزید بسطامی می شود.  بارگاه بایزید بسطامی دور میدان اصلی شهر قابل دیدن است.ادامه مقاله بسطام و گردشگری عارفانهبرچسب ها: گردشگری. بسطام. مجموعه. مجموعه. مدرسه در شرق مسجد بایزید.