شهمیرزاد بهشت گم شده ایران

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش ایران شناسی و ایران گردی قسمت شهرهای استان سمنان- دیدنی های استان سمنان- از شهمیرزاد بهشت گم شده ایران بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

akairan

ایرانگردی - استان سمنان - شهمیرزاد بهشت گم شده ایرانسرزمین ایران اقلیم بهشت هاست ، شهمیرزاد نیز در 20 کیلومتری مرکز استان کویری، بهشت گم شده بر بام ایران شناخته می شود.استان سمنان از شمال به دامنه‌های البرز و جنگل‌ای سرسبز مازندران منتهی می‌شود و از جنوب پنجه در سینه کویر مرکزی ایران انداخته است و برای رسیدن به بهشت ناشناخته در استان کویری سمنان و دم زدن در هوای ناب و طبیعت بکرش راه چندان درازی پیش رو نیست...شهمیرزاد در شمال شهر سمنان ـ مرکز استان - واقع شده است و پس از 20 دقیقه طی مسیر و بادامه مقاله شهمیرزاد بهشت گم شده ایرانبرچسب ها: ایران. ایرانگردی. ایران. سرزمین. سمنان.