اگر خواستید از تهران فرار کنید

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش ایران شناسی و ایران گردی قسمت شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران- از اگر خواستید از تهران فرار کنید بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

اگر خواستید از تهران فرار کنید

اگر خواستید از تهران فرار کنید   برای پایتخت نشینان تصور این که آخر هفته خود را در حاشیه شهر بگذرانند، تقریبا محال است. تهران با گستردگی و شلوغی بیش از اندازه اش بیشتر از آن که یک شهر زیبا و جاذبه توریستی به نظر برسد، یک شهر آلوده و پرترافیک و اعصاب خرد کن است که برای تمدد اعصاب نمی توان روی آن حساب کرد...با این حال، ما برای شما گوشه های ناشناخته ای از این شهر دودگرفته را رو می کنیم که سر زدن به آنها حتی در یک بعد از ظهر وسط هفته هم امکانپذیر است چه رسد به تعطیلات آخر هفته پرکاری که پیش رو دادامه مقاله اگر خواستید از تهران فرار کنیدبرچسب ها: حاشیه. شهر. شلوغی. تقریبا. آخر.