دیدنی های نادیدنی پایتخت +عکس

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش ایران شناسی و ایران گردی قسمت شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران- از دیدنی های نادیدنی پایتخت +عکس بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

دیدنی های نادیدنی پایتخت +عکس -آکا

روزنامه هفت صبح: آدم های زیادی هستند که فکر می کنند تهران یک شهر تاریخی نیست یا «دیدنی» کم دارد؛ این یک فهرست 10 تایی از مهمترین دیدنی های شهری در ابعاد یک کشور استتهران اندازه یک کشور بزرگ است. هم وسعت دارد و هم جمعیت. آنقدر بزرگ است که خیلی ها که به تهران می آیند در خیابان های آن گم می شوند، نیاز دارند کسی همراهشان باشد یا با دربستی و آژانس به این سو و آن سوی شهر می روند یا حتی نقشه به دست می گیرند تا راه ها و مسیرها را بیابند، آنقدر بزرگ است که کمتر شهروند تهرانی را می توانید بیابید که همه محادامه مقاله دیدنی های نادیدنی پایتخت +عکسبرچسب ها: اشاره. روزنامه. آدم. سنت. آدم های زیادی هستند که فکر.