پاتوق های جوانان در برج میلاد

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش ایران شناسی و ایران گردی قسمت شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران- از پاتوق های جوانان در برج میلاد بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

پاتوق های جوانان در برج میلاد - آکا

همشهری جوان: خیلی دور نیست، زمانی که یک ساختمان چهار طبقه یعنی شمس العماره، نماد شهر تهران بود. ناصرالدین شاه که با دیدن برج و باروی غربی ها هوس کرده بود پایتخت او همیک بنای مرتفع داشته باشد. از ایوان شمس العماره می توانست تهران را زیر پاهایش ببیند و شاید هیچ وقت فکرش را هم نمی کرد که یک روز تهران آنقدر بزرگ می شود که برای دیدنش باید یک برج 435 متری بسازند. از ناصرالدین شاه هم که بگذریم تا همین هفت، هشت سال پیش هر وقت جایی می خواستند کاریکاتور یا نقاشی بکشند و نشان بدهند که اینجا تهران است. برجادامه مقاله پاتوق های جوانان در برج میلادبرچسب ها: میلاد. برج. برج. برج. برج.