سینما گیم 7 بعدی در تهران

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش ایران شناسی و ایران گردی قسمت شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران- از سینما گیم 7 بعدی در تهران بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

سینما گیم 7 بعدی در تهران -آکا

همشهری جوان: قضیه خودمانی تر از آن چیزی است که آدم توقعش را دارد. یک ردیف صندلی زرد رنگ است و یک پرده بزرگ و شما هشت نفری که اسلحه به دست قاب بزرگ عینک را روی چشم های متعجب تان جابجا می کنید و خاطره روزهای میکرو و تفنگ وبازی سگ و مرغابی هی گوشه ذهنتان رژه می رود. اینجا اما اسلحه بزرگتر شده. شما بزرگتر شده اید. سالن و صفحه تلویزیون هم بزرگتر شده اند. شخصیت ها هم تغییر کرده اند؛ مرغابی و سگ فلک زده آن روزها شده اند یک گله زامبی و آدم آهنی. گیمرها هم تغییر کرده اند؛ آن موقع میانگین سنی تان نهایتا 1ادامه مقاله سینما گیم 7 بعدی در تهرانبرچسب ها: تهران. ورودی. هزار. پسر. سالن.