اژدهای سنگی زنجان

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش ایران شناسی و ایران گردی قسمت شهرهای استان زنجان- دیدنی های استان زنجان- از اژدهای سنگی زنجان بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

اژدهای سنگی زنجان

اژدهای سنگی زنجاندر دل صخره‌ای بلند، برفراز دشت‌هایی وسیع و زیبا، دو اژدها خفته‌اند، دو اژدها از سنگ سرد که سال‌های سال است آتشی از دهانشان بیرون نیامده... درست مثل افسانه‌ها، اما این یک افسانه نیست!    اگر به شهر سلطانیه زنجان بروی و سراغ «داش‌کسن» (Dash Kasan)را بگیری، همه تو را به‌سوی «معبد اژدها» که در فاصله کمی از شهر قرار دارد، راهنمایی می‌کنند؛ در حاشیه روستای «ویر»، جایی که می‌توانی سه غار سنگی را ببینی که در دل صخره‌هایی بزرگ شکل گرفته‌اند و هر کدام نقش‌های زیبایی داادامه مقاله اژدهای سنگی زنجانبرچسب ها: سنگی. اژدهای. اژدها از سنگ. اژد. صخره‌ای.