چورزق استان زنجان

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش ایران شناسی و ایران گردی قسمت شهرهای استان زنجان- دیدنی های استان زنجان- از چورزق استان زنجان بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

چورزق یکی از شهرهای ایران در استان زنجان است. این شهر مرکز بخش چورزق شهرستان طارم است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۱٫۶۳۳ نفر بوده استادامه مقاله چورزق استان زنجانبرچسب ها: شهرهای. شهر. شهر. طبق. شهرستان.