گرماب استان زنجان

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش ایران شناسی و ایران گردی قسمت شهرهای استان زنجان- دیدنی های استان زنجان- از گرماب استان زنجان بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

گرماب را بیشتر بشناسیمگرماب یکی از شهرهای ایران در استان زنجان است. این شهر مرکز بخش افشار شهرستان خدابنده است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۳٫۷۳۹ نفر بوده استادامه مقاله گرماب استان زنجانبرچسب ها: شهر مرکز بخش افشار شهرستان. شهرهای. شهر. شهر. طبق.