اموزش دستکش یا ساق دست

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش آموزش کاردستی و هنرهای روز قسمت بافتنی -آموزش بافتنی- از اموزش دستکش یا ساق دست بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

 اموزش دستکش یا ساق دست

 اموزش دستکش یا ساق دست34دانه سر میندازیمچهار سانتیمتر کشباف میبافیمبه وسیله سنجاق 14 دانه اول 6 دانه وسط و14 دانه اخر علامت گذاری می شود.14 دانه اول همه از رو (در هر دو طرف) 6 دانه وسط را ساده میبافیم(یه رج از زیر یه رج از رو) 14 دانه اخر هم همه از رو (در هر دو طرف) 6 رج به همین ترتیب میبافیم.در رج هفتم به دانه های وسط که می رسیم 3 دانه اول را از میل خارج کرده و با 3 دانه بعد عوض میکنیم و همان بافت ساده طبق رجهای قبل ادامه میدهیم...فاصله بین پیچها سلیقه ای است ولی در این مدل فاصله ها 5 سانتادامه مقاله اموزش دستکش یا ساق دستبرچسب ها: یا. دست. دانه. دانه. سنجاق.