بافت های توری بادومیل

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش آموزش کاردستی و هنرهای روز قسمت بافتنی -آموزش بافتنی- از بافت های توری بادومیل بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

بافت های توری بادومیل

بافت های توری بادومیل   طرح قلب                                   دانه ها قابل قسمت به عدد13 به اضافه یک دانه برای اول کار ی دانه برای اخر کار.   رج های زوج همانطور که دانه ها دیده می شود بافته می شود                                                                                                                                                      رج1= 6دانه اززیر .یک دانه هوایی.دوتایکی اززیر...6دانه اززیر.منظور از دانه هوایی همان ژته می باشد.رج3=4دانه اززیر.دوتایکی اززیر.یک دانه هوایی .ادامه مقاله بافت های توری بادومیلبرچسب ها: توری. دانه. اضافه. شود. زوج.