صفحه خانگی arrow کارستی arrow بافتنی -آموزش بافتنی arrow بافت جای دکمه در بافتنی

بافت جای دکمه در بافتنی

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش آموزش کاردستی و هنرهای روز قسمت بافتنی -آموزش بافتنی- از بافت جای دکمه در بافتنی بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

بافت جای دکمه در بافتنی

بافت جای دکمه در بافتنی بافت جای دکمه در بافتنی :درصورتی که حاشیه جا دکمه به همراه بافتنی بافته نشده باشدباید از کناره بافت اقدام به دانه گیری کرد.بافرو بردن میل درون بافتوبیرون کشیدن نخ به تعدادلازم دانه گیری می کنید... یکی از روش های جادکمه دربافتنی به این صورت است کهبانخ اضافی در حای مشخص به اندازه ای که می خواهید جادکمه داشته باشید شروع به ساده بافی به صورت می کنیدتا دورج بافته وبعدبا نخ اصلی شروع به بافت می کنید.ودر اخرنخ فرعی راکشیده وسوزن ونخ را از داخل دانه ها مطابق شکلادامه مقاله بافت جای دکمه در بافتنیبرچسب ها: دکمه. در. بافتنی. دکمه. حاشیه.