بافتنی برای کوچولوها

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش آموزش کاردستی و هنرهای روز قسمت بافتنی -آموزش بافتنی- از بافتنی برای کوچولوها بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

بافتنی,برای,میل

بافتنی برای کوچولوهامقدار کاموا : 284 یارد کاموامیل گرد 6 میلی متر ، 40 و 60 سانت ... 2 عدد میل کمکیضخامت : 13 دانه و 15 رج=10 سانت با میل 6 میلی متر8 دانه سربگیرید . 4 تا از دانه ها را در دومین میل بیندازید...دور اول : دانه ها مثل دور بهم متصل کنید ، نباید دوقسمت دانه داشته باشید. چون ابتدای بافت که دانه ها کم است نمیتوان گرد بافت باید از دومیل استفاده کرد (میل باید گرد باشد چون هر دو طرفش باز است و میشه دانه ها را به اونطرف میل منتقل کردو جوری بافت که مثل دور بشه)بعد از بافت هر دانه یک ژادامه مقاله بافتنی برای کوچولوهابرچسب ها: برای. میل. میل. عدد. دانه.