خشک کردن گل‌ها

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش آموزش کاردستی و هنرهای روز قسمت هنر گل آرایی- از خشک کردن گل‌ها بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

آموزش, گل, هنر

وسایل مورد نیاز:براکس، جعبه بزرگ، گلدان، انواع گلنحوه کار:با روشی که ارایه می دهیم می توانید گلهای بخصوص را در غیر فصل آن در اختیار داشته باشید، با این روش رنگ و شکل گل به هیچ وجه تغییر نمی کند.بلندی جعبه یی که مورد استفاده قرار می دهید باید از ارتفاع گل بلندتر باشد، گلدان کوچکی که بتواند گل را در خود ثابت نگه دارد با گل مورد نظر در وسط جعبه قرار دهید.سپس مقداری براکس را به آرامی در اطراف گل بریزید تا اینکه گل در زیر آن مدفون شود دقت کنید که شاخه های گل حالت طبیعی خود را از دست ندهد، پس از یک هفادامه مقاله خشک کردن گل‌هابرچسب ها: کردن. گل‌ها. مورد. وسایل. براکس.